Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek
Witam na stronie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Kancelaria Komornicza w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Kancelaria komornika sądowego Sławomira Proczka, która działa przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej, na podstawie przepisów Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie miasta Ruda Śląska.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
Kancelaria posiada wdrożony system elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami za pośrednictwem plików .xml oraz korzysta z wielu dodatkowych aplikacji usprawniających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.