Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek
Witam na stronie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Kancelaria Komornicza w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.


Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Kancelaria posiada wdrożony system elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami za pośrednictwem plików .xml oraz korzysta z wielu dodatkowych aplikacji usprawniających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.